Asian guy: We ain’t no typ­i­cal Asian nig­gas.
De­si guy: Yeah yo, we got black in us.

–Ax­is men’s room, Flush­ing

Over­heard by: tru­fo